Zenterio AB (publ) ställer in extra bolagsstämma planerad till den 16 december

Posted On: 2nd December 2016

Stockholm 2 december 2016 – Styrelsen för Zenterio AB (publ) (”Zenterio” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den extra bolagsstämman som var planerad till den 16 december 2016 i Stockholm ställs in på grund av att Gary Guttenberg, företrädare för aktieägare vilka tillsammans äger mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget har dragit tillbaka sin begäran om den extra bolagsstämman. Anledningen till att styrelsen tidigare kallat till den extra bolagsstämman var att dessa aktieägare begärt att styrelsen skulle kalla till extra bolagsstämma samt att den extra bolagsstämman skulle besluta om (i) utseende av minoritetsrevisor, (ii) utseende av särskild granskningsman samt (iii) val av ytterligare styrelseledamot eller styrelseledamöter.

Styrelsen för Zenterio beklagar eventuella olägenheter som den inställda extrastämman medför aktieägarna.

 

För mer information, kontakta:

Steven Moodie, CFO, Zenterio AB (publ)
E-post: steven.moodie@zenterio.com
Mob: +46 13 36 39 50

Kort om Zenterio

Zenterio erbjuder en helhetslösning för interaktiv TV genom sitt oberoende operativsystem Zenterio OS. Zenterio erbjuder också ett intuitivt användargränssnitt, ett kraftfullt verktyg för dataanalys, konsulttjänster samt mervärdestjänster till TV-operatörer. Zenterio samarbetar med globala systemintegratörer, tillverkare av digital-TV-boxar, säkerhetslösningar och microchip samt företag som erbjuder interaktiva tjänster. Zenterio har kontor i Stockholm, Linköping och Atlanta. Zenterio ägs av privata investerare och private equity-bolaget Scope. Styrelseordförande i Zenterio är Nokias tidigare vd Olli-Pekka Kallasvuo, och vd på Zenterio är Jörgen Nilsson. För mer information vänligen besök zenterio.com.

 

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter