Årsstämman i Zenterio AB (publ) skjuts upp

Posted On: 26th June 2019

Årsstämman den 27 juni är avbokad tills vidare.

The AGM on June 27 is canceled until further notice.

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter